Brene Brown: 3 Sleutels naar Kwetsbaarheid

brene brown

Brene Brown. We kennen haar van Super Soul Saturday van Oprah, waarin ze het belang van dankbaarheid benadrukt. Dankbaarheid als sleutel tot vreugde… Het zit hem in kleine dingen volgens Brene. Haar boek “De Kracht van Kwetsbaarheid” met als ondertitel: Heb de moed om niet perfect te willen zijn, leest als een persoonlijk verslag. Waarom kwetsbaarheid? Omdat erkennen dat iedereen, ook jijzelf, kwestbaar is, je accenten in het leven zal doen verschuiven. Want achter de kwestbaarheid zit geluk verscholen.

Brene Brown’s sleutel #1 ga de arena in

De motivatie van het boek komt van een speech van Teddy Rooseveld: “The man in the Arena”: 

Het is niet de criticus die telt, niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt, of wat de man van de daad beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvoormijdeljk is;

die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak;

die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verlichting proeft en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond…”

We willen niet graag kwetsbaar zijn. Wij zijn liever stoer. Onoverwinnelijk. Wij zijn het liefst degene die de relatie verbreken. Wij zijn het liefst degene die het altijd het beste weet. Waarin ligt dan de kracht van kwetsbaarheid waar Brene ons zo graag naar toe wil hebben? In de echtheid ervan. Ik geef toe, dat klinkt vaag. Zweverig zelfs. Je ergert jezelf vast, net als ik aan mensen die iemand beschrijft als “Hij is zo echt”. We knikken als we dat horen en onderdrukken een braakneiging.

Brene Brown geeft een aansprekend voorbeeld voor wat je met kwetsbaarheid kunt bereiken. Clynton Bartholomeus, manager van een groot Duits cosmatica bedrijf, had in de gaten dat zijn werknemers bang voor hem waren. Door zijn kwetsbaarheid te laten zien, namen zijn ondergeschikten veel vaker initiatieven die de winstgevendheid vergroten.

Maar je kwestbaarheid laten zien aan ondergeschikten is maar een enkele kleine stap in de wereld die Brene Brown voor ogen heeft. Haar tweede sleutel tot het vergroten van je kwetsbaarheid ligt in het laten varen van perfectionisme…

BRENE BROWN’S SLEUTEL #2 reken af met perfectionisme

Brene Brown

Perfectionisme is een schadelijk en verslavend systeem van overtuigingen dat uitgaat van de volgende basisgedachte: Als ik er perfect uitzie en alles perfect doe, kan ik de pijnlijke gevoelens die schaamte, afkeuring en verwijten veroorzaken, voorkomen of tot een minimum beperken.

Tja ik ken dat ook hoor. Ik moet altijd alles perfect doen. En dat lukt bijna nooit. Is het een erfelijke eigenschap? Is het aangeleerd? Brene Brown gaat daar (helaas) niet op in in haar boek. uit onderzoek, gedaan door Dr Jason Moser, blijkt dat perfectionisme een sterk genetisch aspect heeft.  Naast de redelijk standaard adviezen zoals “accepteer jezelf zoals je bent” adviseert ze om mindfullness the gaan beoefenen. Wat meer vriendeljkheid ten opzichte van jezelf heeft nog nooit iemand kwaad gedaan.

Sterker vind ik Brene Brown als ze perfectionisme koppelt aan een gebrek aan creativiteit. Nicolas Wilton, ontwerper, zegt: “De wereld bestaat uit dingen die keurig in vakjes op te bergen zijn, met daarnaast een rommeldoos voor datgene wat nergens in past. Die rommeldoos is kunst”.

Volgens mij komt het doordat kunst naast al die andere, nette categorieën, het meeste lijkt op hoe het is om mens te zijn. Om ongecategoriseerde gevoelens en emoties te hebben. om dingen te maken of te doen die niet altijd logisch zijn.

BRENE BROWN’S SLEUTEL #3 onderwijs

Brene Brown breekt, als docent, een lans om onze systemen van werk en onderwijs niet langer te baseren op schaamte. We hebben allemaal jaarlijks evaluatie gesprekken met onze bazen. We gaan allemaal meerder keren per jaar langs bij de docenten van onze kinderen. daar horen we hoe wij/onze kinderen niet voldoen aan het gemiddelde. We sjorren liever een 6 omhoog naar een 7 dan dat we feestjes houden over de 8 op het rapport.

Brene Brown

Dit alles kan natuurlijk stukken beter. En de sleutel is kwetsbaarheid. Een paar tips die Brene geeft zijn:

  1. Ben bereid letterlijk en figuurlijk naast iemand te zitten.
  2. Luister en stel vragen. erken dat je het probleem nog niet helemaal doorzie.
  3. Heb oog voor de sterke punten van de ander.
  4. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen aandeel.

 

Geef een reactie